Totalizador de calor de refrixeración

  • Cooling Heat Totalizer

    Totalizador de calor de refrixeración

    O totalizador de calor de refrixeración da serie XSJRL é un microprocesador, con funcións completas, pode medir o caudalímetro con varios transmisores de fluxo, sensor e resistencia térmica de platino de dúas ramas (ou transmisor de temperatura) coa conclusión da medición de frío líquido ou calor.